Programozás gyerekeknek
"Azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell tanulni számítógépet programozni, mert az megtanít gondolkodni."Steve Jobs /Apple
Fontos, hogy minden gyerek megtanuljon írni? Végül is összességében nagyon kevés írástudó gyerekből lesz felnőttként újságíró, regényíró vagy profi író. Akkor mégis miért kell mindenkinek megtanulnia írni?

Természetesen ez egy buta kérdés. Az emberek az életük minden területén használják az írást: születésnapi üdvözletet írnak a barátaiknak, bevásárló listát írnak, naplót írnak. Az írás arra ösztönzi az embereket, hogy egy új típusú gondolkodást sajátítsanak el. Az írás során megtanulják hogyan szervezzenek, hogyan csiszolják gondolataikat és hogyan viszonyuljanak ötleteikhez. Az biztos, hogy nagyon erős indokok vezetnek ahhoz, hogy mindenki írástudó legyen.

Mi úgy gondoljuk, hogy a kódolás (számítógép-programozás) az írás kiterjesztése. A kódolás képessége lehetővé teszi, hogy új típusú dolgokat „írjunk”: interaktív történeteket, játékokat, animációkat vagy szimulációkat. És ugyanúgy, mint a hagyományos írásnál számos indokot találunk arra, miért kell mindenkinek megtanulnia programoznia.

Az Alapítvány fő célja, hogy a 8 és 18 év közötti korosztály számára megmutassa a számítógép és mobiltelefon és egyéb infokommunikációs eszközök tudatos és helyes használatát. A tudásalapú társadalom kialakításának érdekében elengedhetetlen az infokommunikációs eszközök játékos, élményszerű, de ugyanakkor kreatív felhasználása, mellyel a gyerekek rávezethetőek a programozási alapok fiatal korban történő elsajátítására és az innen merített logikus és analitikus gondolkodási képességük más területen történő kamatoztatására.

Céljaink:
  • Kiemelten támogatni a magyarországi informatikai képzést;
  • Segíteni a gyerekek hatékonyabb informatikai oktatását modern tananyagok fejlesztésével és azok széles körű terjesztésével, valamint olyan közösségi terek létrehozásával, ahol mindezek megoszthatóvá válnak;
  • Fejleszteni a gyerekek kreativitását, a kritikus értékelését, az önálló kockázatvállalásra való képességük kialakítását, melynek segítségével a jelenlegi tudásuk határain túl is képesek lesznek gondolkodni.
  • Átvenni és terjeszteni az e téren kialakult nemzetközi tapasztalatot és tudást;
  • Támogatni az informatika oktatásával kapcsolatos tudományos tevékenységet és kutatást, és az ezekkel foglalkozó tudásközpontok létrehozását;
  • Támogatni a különböző, tudás alapú társadalom kialakítását elősegítő tanulmányokat, kutatásokat;
  • Szakmai, képzési és kutatási támogatást nyújtani informatikus oktatók részére;
  • Támogatni az önszerveződő helyi közösségeket, önkormányzatokat, különös tekintettel az informatikai rendszer (hardver, szoftver) fejlesztésére;
  • Sikeres felnőttek képzése a munkaerőpiac számára;
  • Elősegíteni a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét azok informatikai felzárkózásán keresztül.
A programozás tanulás megmozgatja az elmét és segít olyan gondolkodásmódot kialakítani, amely az élet valamennyi területén hasznos.
Bill Gates / Microsoft